קונסרבטוריון הסדנה ירושלים

רח’ כ”ט בנובמבר 13/הצפירה 30
ת.ד. 8119, ירושלים, ישראל, 9108002
טלפון: 02-5630017 | פקס: 02-5664705
שעות פתיחת המשרדים: 12:00 – 18:00

 מנהלת: לנה נמירובסקי-ויסקינד
lena@hassadna.com

 להרשמה ומידע
info@hassadna.com

 לריכוז משאבים
liza@hassadna.com