שנת הלימודים תשפ”ג 2022 – 2023

תחילת שנת הלימודים: יום חמישי 1 בספטמבר 2022.