שנת הלימודים תשפ"ב 2021 – 2022

תחילת שנת הלימודים: יום רביעי 1 בספטמבר 2021.