תשלום
שכר לימוד: שכר הלימוד נקבע על פי מחירון הקונסרבטוריון בהתאם לתוכנית הלימודים של כל תלמיד.
הקונסרבטוריון מחויב לקיים מינימום של 36 שיעורים שבועיים בשנת הלימודים (חודשים ספטמבר-יוני). שכר הלימוד משוקלל וכולל חישוב בגין ימי חופשה ומועדים (המפורטים למטה בטופס זה), ומובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים כלשהם בגין ימי חופשה ומועדים.
אופן גביית שכר לימוד: התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע דרך הבנק בלבד עד ליום 5 בכל חודש, או בתשלום חד פעמי במזומן עבור כל השנה. בגין הוראות קבע או צ’קים חוזרים יגבו דמי טיפול בסך 50 ש”ח לכל חודש עד הסדרת החוב, זאת בנוסף לעמלה שנגבית על ידי הבנק.

ביטול לימודים
אם תלמיד נאלץ להפסיק את לימודיו בהמשך שנת הלימודים, על ההורים להודיע על כך בכתב במייל: admin@hassadna.com עד ה-20 בחודש, אחרת – הם יחויבו בתשלום עבור חודש נוסף.

השלמת שיעורים
אין החזר שכ”ל בגין ביטול שיעורים. השלמת שיעורים תתבצע רק במידה והתלמיד/ה הודיעו למורה על ביטול השיעור עד ערב לפני יום השיעור או במקרה של ביטול השיעור ע”י המורה.

אמצעי תקשורת סדנה/הורים
אנו שולחים מעת לעת הודעות, עדכונים ושינויים למיניהם. כל המידע יישלח להורים באמצעות כתובת האי-מייל שהתבקשתם למסור בטופס הרישום. אנא הקפידו על שמירת אמצעי תקשורת זה.

לוח חופשות לשנת תשפ”ב
פתיחת שנת הלימודים תשפ”ב – יום שני 30.8.21

ראש השנה

6.9.21 – 8.9

יום כיפור

15.9 – 16.9

סוכות

20.9 – 28.9

חנוכה

28.11 – 30.11

פורים

17.3.22 – 18.3

פסח

13.4 – 23.4

יום העצמאות

5.5

שבועות

5.6

חופשת קיץ

החל ב-1.7